lördag 12 september 2015

Det osar katt om Eds förbundet

Nu har det kommit ut ett nytt brev på Eds förbundets hemsida: 
www.ehlers-danlos.se

Nyhetsbrev från styrelsen 2015

Styrelsen vill fortsätta med att göra ett gott jobb för medlemmarna fram till nästa ordinarie årsmöte 2016. Vi bör kanske tala om att styrelse, valberedning och revisorer arbetar helt ideellt, oavlönat, och ägnar kvällar och helger till att arbeta för förbundet. Utbildning för våra kontaktpersoner, speciellt om vad patienten har för rättigheter, anser vi är ett prioriterat område och vi vill satsa på det under våren.

Valberedningens arbete var tufft förra året därför att flera i den tidigare styrelsen ville avgå samtidigt. Det fanns flera förslag till nya styrelseledamöter att tillfråga men de tackade nej av olika skäl, bl.a. därför att Försäkringskassan inte tillåter ideellt arbete under vissa förhållanden. Britta Berglund ställde upp som ordförande på ett år, trots att hon var hedersordförande. Vid ett styrelsemöte i augusti avgick hon sedan som hedersordförande och är nu fullt betalande medlem. Årsmötesprotokollet kom, efter många förfrågningar, styrelsen tillhanda först i mitten på augusti.

På ett styrelsemöte i juni avgick den som var nyvald som suppleant i styrelsen. Den person som valdes till revisor på årsmötet sade upp sig, både som medlem och som revisor, via ett mail den 14 juni. På grund av det öppna brevet som spridits har ett extra årsmöte utlyst till 7 november.

Med vänliga hälsningar Styrelsen 

------------------------------------------------

Brevet känns som en snyfthistoria och desperata försök att få behålla sin status och anseende. Finns väll egentligen inte så mycket mer att säga... Detta blir spännande att följa;)

Fler bloggar:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar