onsdag 9 september 2015

Äntligen!

Äntligen kom en viss respons på den öppna kritik som framförts gentemot förbundet.Det kommer att bli ett extra insatt årsmöte!

Skulle vilja jubla och dansa men den inbjudan som utgick fick jublet att tystna och en tung sten landande i magen


Extra årsmöte den 7 november kl 12-15 , Quality Hotel, Haninge

Det extra årsmötet är utlyst på grund av ett öppet brev som kom styrelsen tillhanda den 17 augusti 2015 via e-post. Det var undertecknat av flera tidigare ordföranden och några medlemmar samt en person som valdes som revisor vid årsmötet 2015, som kort därefter på egen begäran skriftligt avsade sig uppdraget. Ingalill Ringbom, den revisor som varit vald sedan några år, begärde ett extra årsmöte på grund av texten i det öppna brevet.

Följande gäller för det extra årsmötet:

Det öppna brevet tillsammans med denna inbjudan sänds ut till alla aktiva medlemmar. I EDS-bladet kommer bara inbjudan att finnas med.

Motioner skickas senast den 15 oktober till ordförande Britta Berglund, för att tydliggöra de punkter som brevet innehöll.

Vid årsmötet kommer dessa motioner att föredras för medlemmarna att besluta.

Ordförande för mötet är en extern person.

Fyllnadsvalkommerattgöras.

Inga övriga punkter kommer att föredras.

För att vi ska kunna beställa kaffe och lokal som räcker till är det viktigt att du som vill delta anmäler dig till ordförande Britta Berglund, briber30@gmail.com. Skriv namn, adress, telefon, epost-adress samt ev. överkänslighet mot födoämne. Anmälan om deltagande måste ske senast 1 november.

Inga resekostnader eller övernattningskostnader kommer att godkännas och betalas ut av förbundet för detta extra årsmöte. Hela styrelsen, valberedningen samt revisorerna kommer att delta och ett tidigare planerat styrelsemöte under söndagen kommer att hållas.

Välkomna! Styrelsen 

------------------------------------------------Extra årsmötet känns som ett halvhjärtat försök att rätta till de fel som blivit, fast styrelsen inte alls verkar förstå den kritik som blossat upp.

Det jag finner lite extra intressant är punkt 4: 

Ordförande för mötet är en extern person

Vem är denna externa person och vem avgör om denna är extern? Borde det inte vara en oberoende person? Risken med deras "externa" är att styrelsen plockat ut en person som de vet kommer gå "fint" i deras ledband.

Vad som inte heller framkommer i brevet är varför en revisor på egen begäran valt att avsäga sig uppdraget, när någon avsäger sig ett uppdrag så brukar de formuleras en förklaring ex: personliga själ alt oenighet med styrelsen osv osv. Detta berörs alltså inte alls! Sen att det ska hållas ett styrelse möte innan det extra inkallade årsmötet ger mig gåshud och obehag(men jag kanske är stingslig).

Man ger knappt en månads varsel att skicka in motioner, känns väldigt kort om tid för att "gardera upp sig", kort om tid att få diskutera med andra medlemmar och komma fram till en ståndpunkt! Men detta är givetvis iskallt uträknat av styrelsen och dess (heders)ordförande!

Så till alla er som fortfarande är medlemmar, samla ihop er nu, en enad front mot styrelsen, deras "aktiviteter", klubben för inbördes beundran och toppstyrd jäviga situation är vad dessa människor fruktar!

Här har ni en chans att påverka vad era medlemsavgifter ska gå till, hur förbundet  ska kunna nå ut till så många som möjligt och agera korrekt!Fler länkar i ärendet:


http://nouw.com/Lundabergs/extra-arsmote-den-7-november-kl-12-15-qu-20408881

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar