söndag 8 november 2015

Ska jag skratta eller gråta?

Ja vad ska man säga? 

Nu börjar vi från början:

Vi anlände till hotellet i Haninge ungefär en timme innan de skulle börja. Sammanstrålade med "gänget" som vi haft så mycket kontakt med över nätet. Min första reaktion var att det så tydligt var två läger, de bådar aldrig gott.

Mötet skulle börja 12 men fem över 12 stod vi i kön fortfarande. Strulet började redan där och förhoppningarna dunkade ner i botten. Styrelsen vägrade acceptera vissa av fullmakterna som var inscannade. Men mötesordförande
 (en väldigt kompetent karl) sa ifrån och förklarade att de som var viktigast var att det gick att se en underskrift. Så det blev en viktig vinst, nästa konflikt blev möjligheten att ta upp ljud och bild för eget bruk. Styrelsen försökte återigen sätta käppar i hjulet men fick backa även här. De försökte dessutom få till att de som spelade in skulle skriva på ett papper om att inte sprida detta vidare. Mötesordförande förklarade att det minsann inte behövs!

Där vände vårt flyt, resten gick precis som styrelsen ville de hade 6 röster mer än oss. Så mötet blev ett vakuum av värdelöst tidsfördriv. Detta möte var för att bemöta de öppna brevet som inkom till styrelsen 
(Se länken)

Men även fyllnadsval av en ledamot till styrelsen och en revisor trotts att de vi hade inte avgått frivilligt utan blivit avsatta trotts att de blivit valda av ordinarie årsmöte:
Läs om revisorn vad Andreas och Ingalill har att säga.

Så man har gjort fyllnadsval på platser som egentligen redan är upptagna och man har dessutom har valt in en extra styrelseledamot och bryter mot sina egna stadgar :

Nu§ 16 Styrelsen

Sammansättning

Förbundets verksamhet leds av en styrelse som väljs av årsmötet. Styrelsen skall bestå av 5 (fem) ordinarie ledamöter samt 2 (två) suppleanter. Styrelsens ordförande utses av årsmötet för ett år i sänder. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör samt eventuella arbetsutskott. Styrelseledamöter väljs för 2 (två) år och så att 2 (två) ledamöter väljs jämna år och 2 (två) väljs udda år. Suppleanter väljs för 1 (ett) år.
Nu klippte jag bara ut de som rörde antalet medlemmar men hela paragraf 16 hittar ni på länken stadgar.

Detta var de "viktigaste" som hände under själva mötet men vi blev lovade att vi skulle få svar på frågor efter möter. Det kände jag (och de flesta) att de var en okey plan. 

Men

Helt plötsligt sker en kupp!! En person ställer sig upp och håller ett "anförande" om vad hen anser och upptar ca 40 av de 45min som vi var lovade! Varför?
Utöver detta sitter en medlem och häcklar oss som försöker få svar! Denna person sitter och muttrar om fruntimmer, idioter och massor av Håll käften!!
Detta eskalerar sedan vidare till konkreta hot från denna medlem mot oss som faktiskt vill få svar för att kunna få till förändring! Men styrelsen låter denna medlem att fortsätta trotts att flera kräver att denna medlem ska avlägsna sig från rummet! Efter mycket mycket påtryckningar så fick denna människa lämna rummet, en styrelsemedlem ledde tillslut ut personen men skadan är ju redan då skedd. Att som vuxen sitta och agera på det sätt som hen gjorde är pinsamt! Hade det varit ngn som jag hade relation med (känner ju knappt några i förbundet) så hade jag skämts ögonen ur mig och handgripligen släpat ut personen i örat!

Tiden tog slut utan att vi fått varken svar på våra frågor eller fått till en förändring som förbundet så väl behöver! Det blev alltså en totalt onödig resa och ett slöseri på pengar!

En annan intressant sak: personen som är ytterst ansvarig för förbundet yttrade inte ett ord! Helt tyst! Nada! Zipp! Nothing!!
Visst är de intressant! Att mötets huvudperson(!) och som dessutom var en av huvudanledningarna till de öppna brevet aldrig yttrade ett ljud! 

Varför? 

Vad är de som gör att man väljer att sitta helt tyst? 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar