fredag 9 oktober 2015

Jag är inget monster!

Oavsett vilka rykten som florerar runt mig så är det alltid två sidor av ett mynt. Ett agerande som jag finner oerhört olämpligt och vid försök att förmedla och få personen i fråga att tänka om, resultatet blev noll! 
Då kan jag inte tiga still utan måste gå till att agera. Inte ett lätt beslut men ett beslut som var tvunget att göras ur säkerhets synpunkt! Jag skulle göra samma val igen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar